تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ | ۹:۵۷
عکس۱
عکس1
منبع : دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی