تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۱:۹
۲۲ اسفند روز بزرگداشت شهدا
22 اسفند روز بزرگداشت شهدا
منبع : دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی