تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ | ۱۲:۳۴
بخشنامه بودجه ۹۹
بخشنامه بودجه ۹۹
بخشنامه بودجه سال ۹۹ شهرداری های کشور
منبع : دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی