تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ | ۱۲:۳۶
قانون شوراها
قانون شوراها
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
منبع : دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی