تاریخ انتشار : شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ | ۸:۳۰
برگزاری آزمون عملی آتش نشانی
برگزاری آزمون عملی آتش نشانی
آزمون عملی مشاغل آتش نشانی برگزار گردید.
برگزاری آزمون عملی آتش نشانی

آزمون عملی مشاغل عملیاتی آتش نشانی در روزهای 5 شنبه 1399/09/13  و جمعه 1399/09/14 در سالن 15000 نفری 19 مهر بجنورد با حضور داوطلبین توسط هیات دو و میدانی با نظارت اداره کل حراست استانداری، دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار گردید. 

منبع : دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی