تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۳:۱۸
بارگذاری ریز نمرات آزمون عملی
بارگذاری ریز نمرات آزمون عملی مشاغل عملیاتی آتش نشان
با توجه به هماهنگی انجام گرفته ریز نمرات آزمون عملی مشاغل عملیاتی آتش نشان در سامانه آزمون مرکز جهاد دانشگاهی بارگذاری گردید.
با توجه به هماهنگی انجام گرفته با مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به اطلاع کلیه داوطلبین آزمون عملی مشاغل عملیاتی آتش نشان می رساند ریز نمرات آزمون عملی از تاریخ 99/11/11 به مدت یک هفته در سامانه آزمون مرکز جهاد دانشگاهی بارگذاری و برای کلیه داوطلبین استان خراسان شمالی قابل مشاهده است . داوطلبین ارجمند می توانند نسبت به دریافت کارنامه آزمون عملی و ریز نمرات از طریق پروفایل خود اقدام نمایند . ضمنا مهلت دریافت کارنامه قابل تمدید نمی باشد.
منبع : دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی