تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۴:۵
برگزاری انتخابات طرح طبقه بندی مشاغل کارگری شهرداریهای استان
برگزاری انتخابات طرح طبقه بندی مشاغل کارگری شهرداریهای استان
انتخابات طرح طبقه بندی مشاغل کارگری شهرداریهای استان روز دوشنبه راس ساعت ۹ صبح در شهرداریهای استان برگزار گردید .
انتخابات طرح طبقه بندی مشاغل کارگری شهرداریهای استان روز دوشنبه راس ساعت 9 صبح در شهرداریهای استان برگزار گردید . در این انتخابات یک نفر بعنوان نماینده سرپرستان و دو نفر بعنوان نماینده کارگران جهت عضویت در طرح طبقه بندی مشاغل کارگری شهرداریهای استان انتخاب خواهند شد.
منبع : دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی